SRD Keciga


-???-

O nama

Naziv udruge: ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "KEČIGA" ŠARENGRAD
Skraćeni naziv: ŠRD "KEČIGA"
Registarski broj: 16000735
Datum osnivanja: 10.1.2002

Djelatnost: GOSPODARSKA
Grupa djelatnosti: LOVNA I RIBOLOVNA
Podgrupa djelatnosti: RIBOLOVNA DJELATNOST

Adresa: O.Bernardina Leakovića 1
Poštanski broj: 32234
Mjesto: Šarengrad
Županija: Vukovarsko-srijemska

PREDSJEDNIK UDRUGE: Vlatko Adamčić
PODPREDSJEDNICI: Boris Lilich i Antun Bilušković

Športsko ribolovno društvo Kečiga, čiji su članovi s područja mjesta Šarengrada,Bapske i Mohova ,osnovano je 2002. godine. Razlog osnivanja novog društva ovih triju mjesta je nerazumijevanje pojedinih članova tadašnjeg predsjedništva jedinog ribičkog društva na nivou Grada Iloka ŠRD Šaran za prostor na kojem su ribiči Šarengrada, Bapske i Mohova vršili ribolov, te uređivali radne akcije u cilju uljepšavanja okoliša,plaža, poribljavanja i slično.U samom početku rada društva, članstvo je bili malobrojno, ali dovoljno aktivno da bi se odradili svi poslovi planirani na godišnjim skupštinama društva.Pravi procvat ŠRD Kečiga doživljava 2007. godine kada se članstvo učetverostručuje, a razlog tome je odvajanje Zajednice ŠRU Vukovar od Saveza u Vinkovcima što se odmah osjetilo na samoj rijeci Dunav. Sva sredstva sada se ulažu u poribljavanje rijeke Dunav, Vuka, jezera Grabovo i drugih pritoka, a rad ribočuvarske službe zajednice je sada za svaku pohvalu.

VIJESTI

11.02.2022.

U petak 11.02.2022. uz poštivanje svih epidemioloških mjera održana je redovita izvještajno – izborna Skupština "ŠRD Kečiga-Šarengrad, Bapska, Mohovo".
Nakon minute šutnje i odavanja pijeteta svim preminulima, poginulima i nestalima ribičima i alasima izviješća o pojedinostima o radu i djelovanju društva u prošloj godini podnijeli su predsjednik, tajnik, blagajnik, natjecateljska komisija i Nadzorni odbor udruge.
Na prijedlog predsjedavajućeg Zdravka Paića razriješeno je dosadašnje predsjedništvo društva,te su izabrani novi članovi predsjedništva i ostalih tijela udruge.
Za predsjednika društva izabran je Vlatko Adamčić,a za dva dopredsjednika Antun Bilušković i Boris Lilich. Za tajnika izabran je Igor Jurgec,za blagajnika Zdravko Paić . Članovi nadzornog odbora su Željko Majtan i članovi Stjepan Čolak i Marijan Novoselac.
U upravni odbor izabran su : Stjepan Rukovanjski, Zoran Maslovara, Ilija Malekinušić,Nenad Smojver i Luka Đipanović, dok je za likvidatora izabran Jozo Grbeš.
Prigodnim govorom nazočnima se obratio i predsjednik VMO Šarengrad Pero Ćorić je čestitao novoizabranom vodstvu i poželio daljnju obostranu suradnju.
Na završetku skupštine predsjedavajući Paić zahvalio se svim subjektima,kako fizičkim tako i pravnim, koji su pridonijeli u radu i financijskoj pomoći Udruzi, a svima nazočnima je poželio puno sreće i kapitalne ulove u nadolazećoj ribičkoj sezoni.

Bistro!


03.02.2018.

Temeljem odredbe članka 15 statuta ŠRD Kečiga Šarengrad-Bapska-Mohovo, u subotu 03.02.2018. održana je izvještajna sjednica Skupštine udruge za proteklu 2017. godinu koja je ujedno bila i izborna Skupština.
Nakon izbora radnih tijela i izvješća predsjednika i tajnika, te financijskog poslovanja za proteklu 2017. godinu i usvajanja istih, pristupilo se izboru novog predsjednika, dopredsjednika, tajnika i ostalih članova predsjedništva.
Za novog predsjednika udruge ŠRD Kečiga u četverogodišnjem mandatu izabran je jednoglasno Vlatko Adamčić, a za dopredsjednike Antun Bilušković i Željko Majtan .
Poslije obraćanja novog predsjednika udruge članovi su se družili uz prigodan domjenak.


Vlatko Adamčić

19.05.2012.U organizaciji ŠRD Kečiga, Šarengrad, Bapska, Mohovo, u restoranu Grozd u Bapskoj je u subotu 19.05. s početkom u 20.00 sati održana tradicionalna Ribička zabava. Uz bogatu ribičku večeru i tombolu zabava je trajala do ranih jutarnjih sati, prisutne je zabavljao tamburaški sastav "Čudni 5" iz Vinkovaca.Glavnu nagradu soma od 9 Kg osvojila je Marija Čuvardić iz Šarengrada.Zahvaljujemo se na ovaj način svim sponzorima koji su nesebično doprinijeli uspješnosti održavanja bogate tombole, a posebno Mjesnim odborima Šarengrad i Bapska. Također se zahvaljujemo i svim gostima koji su došli na našu ribičku zabavu.

ŠRD Kečiga
Šarengrad,Bapska, Mohovo


11.02.2012.11.02.2012. u nazočnosti 35 članova SRD Kečiga, Šarengrad, Bapska, Mohovo održana je godišnja skupština udruge koja je bila i izborna, jer je predsjednik Stanislav Rora tragično izgubio život u prometnoj nezgodi. Nakon uvodnog govora V.D. predsjednika Želimir Majtana izabrano je predsjedništvo te komisije i skupština je počela sa radom. Dogovorene su daljnje aktivnosti u radu ove udruge, te su podnijeta izvješća o dosadašnjem radu. U izbornom dijelu izabran je novi predsjednik i dopredsjednik udruge. Predsjednik je dugogodišnji član ove udruge g. Želimir Tončević iz Šarengrada, a dopredsjednik je g. Anto Bilušković iz Mohova. Skupštini je nazočio i predsjednik VMO Šarengrad g. Pero Ćorić koji je iskazao punu potporu u daljnjem radu ove udruge.


O športskom ribolovu

Športski ribolov se često povezuje sa izrazima rekreacijski ribolov ili ribolov iz zabave gdje je smisao u traženju i hvatanju ribe pomoću pribora za športski ribolov, a ne radi jela ili prodaje ribe. U športskom ribolovu se ulovljena pušta ili se može ponijeti dopušteni broj riba. Riba koja se ponese iz ribolova mora biti određenih osobina npr. duljne, težine, mora pripadati vrsti na koju je ribolov dozvoljen i zadovoljavati sve druge kriterije propisane zakonom o športskom ribolovu zemlje, često i županije ili općine , odnosno ribolovne udruge koja gospodari vodama na kojim lovimo.
Boravak u prirodi svakako djeluje opuštajuće. A nadmudrivanje ribe te hvatanje i prilagođavanje tehnike ribolova, pokreta ruku i štapa ponašanju ribe vodeći računa o vodenim strujanjima. Rezultiraju prevaraom te izvlačenjem ribe iz vode. A to je sav smisao športskog ribolova. Nadmudriti divlju životinju i prevariti je te izvaditi iz vode. I obično nakon slikanja, a ponegdje i oproštajnog poljubca vratiti u vodu.

Kod športskog ribolova važno je nabaviti dozvolu za ribolov na određenom području i loviti prema pravilniku i zakonu koji vrijedi na području na kojem lovimo. Najčešći način športskog ribolova je sa obale i ribičkim štapom. Za velike morske i jezerske ribe obično se lovi iz čamca sa štapom, uobičajen je naziv Big Game Fishing za tu vrstu ribolova.

Športski ribolov može se obavljati:

Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom, dok umjetni mamac-varalica može imati najviše dvije udice, a umjetni mamac-mušica smije imati samo jednu udicu(sa ili bez kontrakuke).-Ribolovci su se dužni pridržavati ograničenja ulova i svaki ulov evidentirati u upisnik dnevnog ulova.

Zabranjeno je:

Loviti ribu neposredno rukom ili povlačenjem,odnosno kvačenjem udicom s vanjske strane, ili koristiti druga sredstva koja nisu dozvoljena te loviti ribu sa križakom.

Dobro je znati:

Upute za korištenje aplikacije mRibic

Sportski ribolov

Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvuPočetna | O nama | Ribe | Slike | Poveznice | Kontakt | -???-


-???- | -???-